top of page
logo_tienlenmiennam_512

Xử lý yêu cầu hủy dữ liệu

Trong một số trường hợp, Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) trao cho cá nhân quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của họ hoặc yêu cầu một công ty hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ.

"Dữ liệu cá nhân" nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào có thể sử dụng để nhận dạng một cá nhân, bao gồm:

 • Tên

 • Địa chỉ

 • Email

 • Địa chỉ IP

Dữ liệu cá nhân không bao gồm thông tin chỉ thuần túy về mặt tài chính và không thể liên kết đến một cá nhân, như:

 • Số lần thắng

 • Số lần chơi game

 • Các thông số cơ bản của quá trình chơi

 • Các số liệu ảo trong game

 • Doanh thu của cửa hàng của bạn

Bạn không cần tiết lộ hoặc xóa thông tin tài chính đơn thuần khi nhận được yêu cầu theo quy định của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Trên thực tế, có thể bạn không được phép làm vậy tại một số vùng lãnh thổ vì ở đó có thể bạn được yêu cầu lưu giữ hồ sơ đơn hàng vì lý do thuế hoặc các lý do pháp lý khác.

Nếu nhận được yêu cầu hủy dữ liệu (đôi khi được gọi là loại bỏ hoặc xóa thông tin nhạy cảm), trước tiên, bạn cần xác minh danh tính khách hàng. Bạn cũng cần đảm bảo không có lý do gì để giữ lại dữ liệu khách hàng (ví dụ: nếu khách hàng cũng là nhân viên).

Các bước thực hiện:

 • 1. Chọn cài đặt > Liên hệ hỗ trợ

 • 2. Chat với admin và yêu cầu xóa thông tin của bạn, bạn cần phải cung cấp Id của tài khoản mà bạn dùng.

Chỉ chủ sở hữu cửa hàng có thể yêu cầu xóa dữ liệu khách hàng (người giữ id của tài khoản).

Sau khi bạn yêu cầu hủy dữ liệu qua trang quản trị, Tiến Lên Miền Nam sẽ gửi yêu cầu hủy dữ liệu tới tất cả các ứng dụng có thể truy cập dữ liệu của khách hàng đó mà bạn đã cài đặt tại thời điểm đưa ra yêu cầu.

Khi bạn yêu cầu xóa dữ liệu trong trang quản trị, thời gian đệm 10 ngày sẽ bắt đầu. Trong thời gian đó, bạn có thể hủy yêu cầu nếu vô tình yêu cầu xóa dữ liệu. Nếu muốn hủy yêu cầu xóa dữ liệu chưa xử lý, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Tiến Lên Miền Nam và kèm thông tin mã ID khách hàng có liên quan.

Khi bạn yêu cầu hủy dữ liệu, Tiến Lên Miền Nam sẽ chỉ loại bỏ thông tin cá nhân (như tên và địa chỉ). Thông tin đơn hàng ẩn danh của bạn sẽ giữ nguyên trong trường hợp bạn cần cho mục đích kế toán. Khi dữ liệu cá nhân liên quan đã hủy xong, chúng tôi sẽ trả lời và gửi kết quả thống qua cửa sổ chat của bạn.

Nếu bạn muốn bỏ qua việc trì hoãn thời gian này (cho dù có nguy cơ xảy ra bồi hoàn), hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Tiến Lên Miền Nam.

bottom of page